ตารางสัมมนา
เชิญร่วมรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง Turning disruptive innovations into portfolio reinvention
วันที่จัด วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
เวลา 10:00 - 11:30 น.
สถานที่ สัมมนาออนไลน์
หัวข้อ เชิญร่วมรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง Turning disruptive innovations into portfolio reinvention
รายละเอียด คลิก https://youtu.be/mltBaUeMB4o
วิทยากร Catherine Wood, CEO & CIO, ARK Investment และ พรชนก รัตนรุจิกร, ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี