ตารางสัมมนา
เชิญร่วมรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง Green up your portfolio to harvest new opportunities of climate change
วันที่จัด วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
เวลา 14:30 - 16:00 น.
สถานที่ สัมมนาออนไลน์
หัวข้อ เชิญร่วมรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง Green up your portfolio to harvest new opportunities of climate change
รายละเอียด คลิก https://youtu.be/HyLNzni-xq0
วิทยากร Tim Bachmann, Portfolio Manager, DWS Invest ESG Climate Tech Fund และ เกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์, CFA, บลจ.กรุงศรี