ตารางสัมมนา
ลงทุน LTF RMF สไตล์ Money Coach
วันที่จัด วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14:00 - 16:30 น.
สถานที่ Access PL@CE ชั้น 1 บลจ.กรุงศรี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ (BTS ชิดลม)
หัวข้อ ลงทุน LTF RMF สไตล์ Money Coach
รายละเอียด หลักการในการลงทุนสไตล์ Money Coach, แนะนำสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจผันผวน, LTF ปีสุดท้าย ยังน่าลงทุนไหม?
วิทยากร คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach ผู้เขียนหนังสือการเงินการลงทุน ประธานมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน
ที่นั่งคงเหลือ 64