ตารางสัมมนา
Riding out the Volatility, Seeking a Source of High Quality Yield
วันที่จัด วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ ห้อง Grand Ballroom 1&2, Lobby Level, Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
หัวข้อ Riding out the Volatility, Seeking a Source of High Quality Yield
รายละเอียด พบทางเลือกการลงทุนที่เหนือกว่า เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนคุณภาพสูงท่ามกลางความผันผวนของภาวะตลาดปัจจุบัน
วิทยากร Dylan Ngai Director, Portfolio Specialist, Fixed Income, Manulife Investment Management, เกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี
ที่นั่งคงเหลือ เต็ม