ตารางสัมมนา
ลงทุนง่าย เป้าหมายชัด จัดสินทรัพย์ครบ กับบลจ.กรุงศรี
วันที่จัด วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562
เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ Access PL@ce ชั้น 1 บลจ.กรุงศรี (BTS ชิดลม)
หัวข้อ ลงทุนง่าย เป้าหมายชัด จัดสินทรัพย์ครบ กับบลจ.กรุงศรี
รายละเอียด ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ กลยุทธ์และจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและตนเอง แนะนำการลงทุนในกองทุน 3D รวมทั้งแนะนำลงทุนกับกองทุนกรุงศรี สะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ด้วย Mobile App
วิทยากร • คุณฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก KSAMและคุณนุชธิชา ชีวสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ KSAM
ที่นั่งคงเหลือ 56