ตารางสัมมนา
รับมือภาษีตราสารหนี้ ด้วยกองทุนเด่น
วันที่จัด วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
เวลา 14:30 - 16:30 น.
สถานที่ access Pl@ce บลจ.กรุงศรี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ชั้น1
หัวข้อ รับมือภาษีตราสารหนี้ ด้วยกองทุนเด่น
รายละเอียด สรุปภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศปี 2019, ภาษีตราสารหนี้ส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้อย่างไร, กลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราหนี้ และกองทุนตราสารหนี้ที่แนะนำ
วิทยากร Alfred T.Murata, Co-lead Portfolio Manager, PIMCO GIS Income Fund และคุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก KSAM
ที่นั่งคงเหลือ 27