ตารางสัมมนา
กองทุนติดดาว มีดาว = มีดีตรงไหน
วันที่จัด วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 14:00 - 16:30 น.
สถานที่ access place บลจ.กรุงศรี
หัวข้อ กองทุนติดดาว มีดาว = มีดีตรงไหน
รายละเอียด แนะนำกองทุนเด่นที่ติดอันดับใน Morningstar
วิทยากร Morningstarและ คุณฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี
ที่นั่งคงเหลือ 40