ตารางสัมมนา
จัดการภาษี แบบมีแผน LTF/RMF
วันที่จัด วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559
เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ Access PL@CE บลจ.กรุงศรี
หัวข้อ จัดการภาษี แบบมีแผน LTF/RMF
รายละเอียด ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและจัดการภาษีของบุคคลธรรมดาผ่านการลงทุนกองทุน LTF /RMF
วิทยากร คุณถนอม เกตุเอม (TaxBugnoms) aomMoney’s Guru และเจ้าของ “บล็อกภาษีข้างถนน” คุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี
ที่นั่งคงเหลือ 53