ABOUT TRUST ONLINE

ผู้ลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่มั่นใจกับการทำรายการทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพราะเกรงว่าระบบยังไม่ปลอดภัยพอและข้อมูลส่วนตัวอาจถูกลักลอบนำไปใช้ในทางที่ผิดได้

KSAM เข้าใจถึงความรู้สึกนี้จึงได้สร้างระบบ @Access ของเราให้มีความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับการทำรายการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันโดยนำระบบการเข้ารหัสที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง Network ที่เรียกว่า Secure Socket Layer (SSL) มาใช้ ระบบนี้จะทำหน้าที่แปลงข้อมูลการลงทุนของคุณ ให้เป็นรหัสที่ไม่สามารถอ่านได้ ระหว่างที่คุณส่งหรือรับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่คุณใช้กับ server ของเรา การแปลงข้อมูลนี้ช่วยป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบเข้าสู่ข้อมูล การลงทุนของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่คุณ login และใส่รหัสผ่านเข้ามาในระบบ @Access ข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลและเก็บรักษาอย่างปลอดภัยที่สุด