กรณีหักบัญชีเงินฝาก

ท่านสามารถเลือกสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคาร
      คลิกชื่อธนาคาร เพื่ออ่านข้อมูลวิธีการสมัครใช้บริการ และสมัครใช้บริการ
      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
      ธนาคารกรุงไทย
      ธนาคารไทยพาณิชย์
      ธนาคารกสิกรไทย
      ธนาคารกรุงเทพ


2) ผ่านตู้เอทีเอ็ม
      คลิกชื่อธนาคาร เพื่ออ่านข้อมูลวิธีการสมัครใช้บริการ
      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
      ธนาคารกรุงไทย
      ธนาคารไทยพาณิชย์
      ธนาคารกสิกรไทย
      ธนาคารทหารไทย
      ธนาคารกรุงเทพ


3) ผ่านการยื่นแบบฟอร์ม
"หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก" ส่งแบบฟอร์มมายัง บลจ.กรุงศรี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี >> คลิกที่นี่ <<
2. สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ >> คลิกที่นี่ <<

กรณีหักบัญชีบัตรเครดิต

กรุณากรอกแบบฟอร์ม "หนังสือยินยอมให้หักบัญชีบัตรเครดิต" แล้วยื่นแบบฟอร์มที่สาขาธนาคารกรุงศรี หรือส่งแบบฟอร์มมายังบริษัท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. สำหรับทำรายการที่ สาขาธนาคารกรุงศรี >> คลิกที่นี่ <<
2. สำหรับทำรายการที่ บลจ.กรุงศรี และตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ >> คลิกที่นี่ <<

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2657 5757 | email krungsriasset.clientservice@krungsri.com | www.krungsriasset.com