ตารางสัมมนา
How to จัดพอร์ตการลงทุนให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
วันที่จัด วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14:00 - 17:00 น.
สถานที่ access PL@ce ชั้น1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ (BTS ชิดลม)
หัวข้อ How to จัดพอร์ตการลงทุนให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่
รายละเอียด สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้เริ่มต้นทำงาน อายุไม่เกิน 25 ปี เท่านั้น
วิทยากร คุณเอ-ศักดา สรรพปัญญาวงศ์ CFP ผู้ก่อตั้งและดูแลเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค "A-Academy" ที่มีผู้ติดตามกว่าแสนคน
ที่นั่งคงเหลือ 1