ตารางสัมมนา
จัดการภาษีดีมีกำไร 2 ต่อ
วันที่จัด วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ Access PL@CE บลจ.กรุงศรี ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
หัวข้อ จัดการภาษีดีมีกำไร 2 ต่อ
รายละเอียด เจาะลึกวิธีการลดหย่อนภาษีด้วยการออม
วิทยากร คุณเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี และ คุณถนอม เกตุเอม TaxBugnoms
ที่นั่งคงเหลือ 67