ตารางสัมมนา
A Shining Spot on Long-term Growth Investment in Asia
วันที่จัด วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
เวลา 10:00 - 12:00 น.
สถานที่ Access PL@CE ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ (BTS ชิดลม)
หัวข้อ A Shining Spot on Long-term Growth Investment in Asia
รายละเอียด สัมมนาการลงทุนหุ้นเอเชีย
วิทยากร Suzanna Wong, Executive Director, Head of Intermediary Distribution, Asia Vontobel Asset Management และคุณฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี
ที่นั่งคงเหลือ 92