ตารางสัมมนา
Wealth check-up
วันที่จัด วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ Access PL@CE บลจ.กรุงศรี ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต (BTS ชิดลม)
หัวข้อ Wealth check-up
รายละเอียด โมเดลสู่อิสรภาพทางการเงิน (Money Freedom Model) ออกแบบเป้าหมายทางการเงินที่ตรงกับชีวิต สุขภาพการเงินที่ดีคืออะไร การจัดสัดส่วนทางการลงทุน
วิทยากร คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach ผู้เขียนหนังสือการเงินการลงทุน และประธานมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน และคุณสุราลัย วงศาโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่ายธนาคารสัมพันธ์ บลจ.กรุงศรี
ที่นั่งคงเหลือ 20