ตารางสัมมนา
จับทิศลงทุน จับหุ้นดาวเด่น กับกองทุนกรุงศรี
วันที่จัด วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560
เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ Access PL@CE บลจ.กรุงศรี ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
หัวข้อ จับทิศลงทุน จับหุ้นดาวเด่น กับกองทุนกรุงศรี
รายละเอียด มองลึก มองไกลหุ้นไทย กองทุนไหนเป็นคำตอบ? กับงานสัมมนา จับทิศลงทุน จับหุ้นดาวเด่น กับกองทุนกรุงศรี
วิทยากร คุณสุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บลจ.กรุงศรี และคุณฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี
ที่นั่งคงเหลือ เต็ม