ตารางสัมมนา
เกษียณ...คิดก่อน รวยกว่า ด้วย RMF
วันที่จัด วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ Access PL@CE บลจ.กรุงศรี
หัวข้อ เกษียณ...คิดก่อน รวยกว่า ด้วย RMF
รายละเอียด วิธีเตรียมตัวเกษียณด้วยการลงทุน RMF เพราะล็อคเงินยาว ไม่ให้เอามาใช้ก่อน ให้สิทธิลดภาษี และโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดี
วิทยากร ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพและนักเขียนเจ้าของผลงานด้านการเงินการลงทุนและ น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร aomMoney’s Guru หมอนัท คลินิกกองทุน
ที่นั่งคงเหลือ 23