ตารางสัมมนา
Meet Fund Managers มองการลงทุนผ่านมุมผู้จัดการกองทุน ***(ยกเลิก)***
วันที่จัด วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ Access PL@CE ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต (BTS ชิดลม)
หัวข้อ Meet Fund Managers มองการลงทุนผ่านมุมผู้จัดการกองทุน ***(ยกเลิก)***
รายละเอียด ไขข้อข้องใจ เทคนิค กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมต่างประเทศ จากผู้จัดการกองทุน บลจ.กรุงศรี
วิทยากร คุณศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้, คุณวิพุธ เอื้ออานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนตราสารทุน และคุณจาตุรันต์ สอนไว ผู้อำนวยการฝ่ายส่วนการลงทุนต่างประเทศและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บลจ.กรุงศรี
ที่นั่งคงเหลือ 75